21.10.2015 | redakce | videa

telefonování za volantem

BESIP je:
 
  • hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR.
  • expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele.
  • samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR.
  • je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020.


www.ibesip.cz


  •  
  • Nemyslíš - zaplatíš:
  •  
    • Největší celostátní kampaň Ministerstva dopravy zaměřená na věkovou skupinu řidičů do 25 let a nejčastější příčiny jejich dopravních nehod. Kampaň využívá metodu, při které se snaží ovlivňovat chování negativním působením, respektive vyvoláváním negativních emocí. Probíhala pomocí televizních obrazovek a internetu.


www.nemyslis-zaplatis.cz