testy úspěšnosti

obrázok
Kromě audit analýzy a moderní výuky klademe velký důraz na testy úspěšnosti. Po vyučování dosahujeme vysokou efektivitu osvojení informací. I přesto jsou k dispozici po každé video kapitole testy úspěšnosti zaměřené na konkrétní prověření pozornosti a zužitkování zmíněných informací. zaručený růst


Testy zaručují feedback Vašich dovedností, ať už v osobní či profesní oblasti řízení. Každý o sobě získá komplexní informace v testech úspěšnosti. Důležité je, aby se dostavil zřetelný pokrok před a po zhlédnutí video kapitoly, k čemuž jako zpětná vazba slouží právě testy. Každý test se skládá z několika otázek rekapitulujících nejdůležitější informace z vyučované problematiky. Pomocí interaktivních tabulkových vyhodnocení lze okamžitě zjistit, zda jste prošli nebo neprošli. Portfolio je složeno z desítky testů se stovkami otázek.
 
 

vyhodnocujeme


  1. osobní charakteristika: rozhodovací a intelektuální schopnosti, technické myšlení, emoční stabilita
  2. profil (ne)řidiče: kultura jízdy, zkušenosti a znalosti, chyby a zlozvyky, analýza problémů a potenciál
  3. chování vozidla: soulad a znalost, kvalita  vozidla, tech. stav, množství řízených vozidel a najetých km
  4. reakce a následky: volba strategií v běžných, defenzivních a krizových situacích, rychlá orientace
  5. motivace a výsledky: cílevědomost v dosahování a v osvojení si správných návyků v jízdě (před ní i po ní)
  6. dopravní předpisy: znalost a pozornost, postoje k nehodovosti, schopnost převzít zodpovědnost apod.
  7. archivní databáze: historicky zaznamenané všechny správné i nesprávné vyplněné testy úspěšnosti

pro SR | vývojoví a hlavní partneři | pro ČR